0876 55 03 93

Контрол на достъпа

Начало  >  Контрол на достъпа

Поради интензивните промени в цените на материалите, горивата и електроенергията, не можем да държим актуални цени в сайта, затова имайте предвид, че само след оглед ще получите най-точни цени!
Системите за контрол на достъпа са различни по вид и това се определя на базата на функциите, които изпълняват. Структурата и обхвата на действие пак са черти, които ги характеризират и определят като видове. Онлайн запитване +359 876 550 393

Контрол на достъпа

Задължителна такса посещение 30лв. за работен ден и в работно време!!!
След направена диагностика от техническо лице на ЕР Строй Ремонти ЕООД се обявява цена и условия за ремонт на уреда или системата!
При налични части ремонтът се извършва на място и веднага, а при липса на частите се уговаря следващ ден и час за второ посещение и ремонт на уреда!По принцип има три открояващи се типа системи, съответно регистриращи, пропускащи и контролно – пропускателни. Първата система е изработена предимно с цел да регистрира и засича лицата или колите, които преминават през вратите на даден обект. Контролират работното време или движението на персонала и транспорта, но без да ограничават. При вторият вид вече имаме налице малко по-сериозни функции, каквато е несъмнено достъпът на определени лица в определено време. Условията също са специфични, и освен това вече се наблюдава ограничение на достъп. Например складовете и административните помещения са все места, до които се подволява досъп само на вътрешен персонал, но не и на външни лица, за които обикновено има и поставен надпис „влизането забранено”.

                Третият тип системи за контрол на достъпа обединяват повечето характеристики на предишните два и в голяма част от случаите ги надминават и надграждат. Идентификацията и регистрирането наред с пропускането на обекти и архивирането на данни са малка част от нещата, които въпросните системи са програмирани да извършват. Особено важните стратегически обекти се оборудват именно с такива системи, а сред тях влизат паркингите и гаражите. Създаването на различни нива на достъп до обособени зони е сред отличителните черти на такива системи, това е една от най-важната им характеристика за ползващите ги потребители. Те не позволяват да използваме два пъти един и същи пропуск, с което изключват възможността някой да се възползва, ако има нечисти намерения. Възможно е дадена такава система с високо качество да се програмира  на базата на времеви интервали, в които се влиза или излиза от обекта. Не на последно място, системите служат за допускане на определен брой лица в помещение.

Услуги